„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Доставка на челни и странични стъкла и стъклопакети за локомотиви серии 44, 45, 46, 55,61 и мотрисни влакове серии 10, 30 и 31 за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. Срокът за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 08.01.2020г. (вкл.).

Покана за участие в пазарни консултации

                                                                 

  1. Технически изисквания за „Доставка на челни и странични стъкла и стъклопакети за локомотиви серии 44, 45, 46, 55,61 и мотрисни влакове серии 10, 30 и 31 за нуждите на  „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД” - Приложение №1;
  2. Техническа спецификация за „Доставка на челни и странични стъкла и стъклопакети за локомотиви серии 44, 45, 46, 55,61 и мотрисни влакове серии 10, 30 и 31 за нуждите на  „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД” - Приложение №2.

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на индикативни ценови предложения

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Debug: ??x??