Договор за обществена поръчка №110/23.07.2014 г. сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Военно издателство” ЕООД с предмет: Отпечатване и доставка на номенклатурни образци и книжа сключен в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 01605-2014-0001 в РОП

 

Информация за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка

Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка 

Новини

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Debug: ??x??