Договор за обществена поръчка №119/ 30.07.2014 г., сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ - „Панчев” ЕООД, с предмет: „Доставка на скрепителни елементи за нуждите на БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, сключен в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 01605-2014-0008 в РОП

Информация за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка

Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Debug: ??x??