Договор за обществена поръчка №119/ 30.07.2014 г., сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ - „Панчев” ЕООД, с предмет: „Доставка на скрепителни елементи за нуждите на БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, сключен в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 01605-2014-0008 в РОП

Информация за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка

Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Debug: ??x??