Договор за обществена поръчка №122/ 01.08.2014 г., сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ - „ИТТ - България” ООД, с предмет: „Доставка на скрепителни елементи за нуждите на БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, сключен в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 01605-2014-0008 в РОП

Информация за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка

 

Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Debug: ??x??