Договор за обществена поръчка № 124/ 01.08.2014 г., сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Инж Стандарт” ООД, с предмет: „Оптимизация по ос и ниво на коловоз № 19 с отводнителни мероприятия и ремонт на надлъжните подрелсови стоманобетонови греди по стените на канала на екипировъчен коловоз № 19 в Екипировъчен цех към ОП „Надежда” при ППП София”, сключен в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 1605-2014-0004 в РОП

 

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за приключване на договор за обществена поръчка № 124/ 01.08.2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка № 124/ 01.08.2014 г.

Новини

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Debug: ??x??