Договор за обществена поръчка № 124/ 01.08.2014 г., сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Инж Стандарт” ООД, с предмет: „Оптимизация по ос и ниво на коловоз № 19 с отводнителни мероприятия и ремонт на надлъжните подрелсови стоманобетонови греди по стените на канала на екипировъчен коловоз № 19 в Екипировъчен цех към ОП „Надежда” при ППП София”, сключен в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 1605-2014-0004 в РОП

 

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за приключване на договор за обществена поръчка № 124/ 01.08.2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка № 124/ 01.08.2014 г.

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Debug: ??x??