Договор за обществена поръчка №145/ 22.08.2014 г., сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ - „Вагоноремонтен завод -99” АД, с предмет: „Преокомплектоване на 420 броя колооси без ресурс на колелата и спирачните дискове”, сключен в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 01605-2014-0025 в РОП

 

Информация за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка

Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка

 

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Debug: ??x??