Договор за обществена поръчка №145/ 22.08.2014 г., сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ - „Вагоноремонтен завод -99” АД, с предмет: „Преокомплектоване на 420 броя колооси без ресурс на колелата и спирачните дискове”, сключен в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 01605-2014-0025 в РОП

 

Информация за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка

Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка

 

Новини

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??