Договор за обществена поръчка № 151/ 01.09.2014 г., сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД, с предмет: "Застраховка "Релсови превозни средства" по време на движение", в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП с уникален № 1605-2014-0024 в РОП

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??