Договор за обществена поръчка № 151/ 01.09.2014 г., сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД, с предмет: "Застраховка "Релсови превозни средства" по време на движение", в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП с уникален № 1605-2014-0024 в РОП

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР

Debug: ??x??