Договор за обществена поръчка № 151/ 01.09.2014 г., сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД, с предмет: "Застраховка "Релсови превозни средства" по време на движение", в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП с уникален № 1605-2014-0024 в РОП

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??