Договор за обществена поръчка №17/24.01.2014 г. сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Еридатранс” ООД, с предмет: „Превоз на пътници при прекъснато движение за ПЦ Мездра - Мездра, Червен бряг, Видин, Лом, Враца, Монтана и ПЦ Бургас - Ямбол, Твърдица, Бургас, Карнобат, Айтос”

 

Информация за приключиване на договора

Основание за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора

Debug: ??x??