Договор за обществена поръчка № 179/ 10.10.2014 г., сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ "ТТН Интернационал" ООД с предмет: "Авариен ремонт на покрив на хале "Екипировъчно" в Локомитивно депо София", в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП с уникален № 1605-2014-0028 в РОП

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР

Debug: ??x??