Договор за обществена поръчка № 183/ 17.10.2014 г., сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – "Вагоноремонтен завод-99" АД /ново наименование "Коловаг" АД/ с предмет: "Планов заводски ремонт на пътнически вагони за обособени позиции 2, 6, 10, 11, 15 и 19", сключен в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 01605-2014-0020 в РОП

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Debug: ??x??