Договор за обществена поръчка № 183/ 17.10.2014 г., сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – "Вагоноремонтен завод-99" АД /ново наименование "Коловаг" АД/ с предмет: "Планов заводски ремонт на пътнически вагони за обособени позиции 2, 6, 10, 11, 15 и 19", сключен в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 01605-2014-0020 в РОП

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР

Новини

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??