Договор за обществена поръчка № 208/27.11.2014 г. сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ - „Триера” ООД , с предмет: „Доставка на търкалящи лагери за ТПС собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период.” Сключен в резултат на проведена обществена поръчка по глава 8 „а” от ЗОП.

ИНФОРМАЦИЯ За датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка № 208/27.11.2014 г. сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ - „Триера” ООД , с предмет: „Доставка на търкалящи лагери за ТПС собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период.” Сключен в резултат на проведена обществена поръчка по глава 8 „а” от ЗОП.

 

ИНФОРМАЦИЯ За датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка № 208/27.11.2014 г сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ - Триера” ООД, с предмет: „Доставка на търкалящи лагери за ТПС собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период.” В резултат на проведена обществена поръчка по глава 8 „а” от ЗОП.

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??