Договор за обществена поръчка №214/18.12.2013 г. сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Унитекс ПЛК” ЕООД с предмет: Доставка на 4000 комплекта накладки с триеща площ 2х200 см и 4800 комплекта накладки с триеща площ 2х175 см за ПЖПС,в резултат на проведена ОП, съгласно чл. 41 от ЗОП, публикувана под №01605-2013-0016 в Регистър за публични покани към АОП

ИНФОРМАЦИЯ За датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка №214/18.12.2013 г. сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Унитекс ПЛК” ЕООД с предмет: Доставка на 4000 комплекта накладки с триеща площ 2х200 см и 4800 комплекта накладки с триеща площ 2х175 см за ПЖПС

ИНФОРМАЦИЯ За датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка № 214/18.12.2013 г. сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Унитекс ПЛК” ЕООД, с предмет: „Доставка на 4000 комплекта накладки с триеща площ 2х200 см и 4800 комплекта накладки с триеща площ 2х175 см за ПЖПС”

Новини

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Debug: ??x??