Договор за обществена поръчка № 57/ 07.05.2014 г., сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – „БДЖ-Кончар” АД, с предмет: „Ремонт по необходимост и планова техническа поддръжка на 13 броя модернизирани електрически локомотиви серия 46 200 и на модернизираните електрически локомотиви 44 001 и 44 002 за едногодишен период”, сключен в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 1605-2014-0007 в РОП

 

 

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за приключване на договор за обществена поръчка № 57/ 07.05.2014 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка № 57/ 07.05.2014 г.

Новини

Полезно от БДЖ

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Debug: ??x??