При качване във влак и при слизане от влак

При качване във влак трябва да изчакате докато той спре напълно, преди да се приближите към вратата на вагона. Стойте на безопасно разстояние от влака.

Забранено е качването във вагоните по време на движение на влака и слизането от тях преди влакът да е спрял.

В случай че възпрепятствате автоматичното затваряне на вратите, излагате на опасност себе си и околните.

Преди слизане от влака се убедете, че пред вратата на вагона има перон и бъдете внимателни в случай, че той е заледен, заснежен или с неравности.

Не отваряйте и не затваряйте вратите на вагоните с крак или с помощни предмети.

Не слизайте от влака от страна, към която няма перон.

Препоръчително е да дадете предимство на тези, които слизат от влака, и след това да се качите. Във всеки случай жестът ще ви се върне в някоя от следващите гари.

Новини

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Debug: ??x??