При качване във влак и при слизане от влак

При качване във влак трябва да изчакате докато той спре напълно, преди да се приближите към вратата на вагона. Стойте на безопасно разстояние от влака.

Забранено е качването във вагоните по време на движение на влака и слизането от тях преди влакът да е спрял.

В случай че възпрепятствате автоматичното затваряне на вратите, излагате на опасност себе си и околните.

Преди слизане от влака се убедете, че пред вратата на вагона има перон и бъдете внимателни в случай, че той е заледен, заснежен или с неравности.

Не отваряйте и не затваряйте вратите на вагоните с крак или с помощни предмети.

Не слизайте от влака от страна, към която няма перон.

Препоръчително е да дадете предимство на тези, които слизат от влака, и след това да се качите. Във всеки случай жестът ще ви се върне в някоя от следващите гари.

Новини

Полезно от БДЖ

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Debug: ??x??