Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

"БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен контрол срещу вредители има сключен договор с фирмите „ДДД - 1” ООД и "Ес Енд Кей Паблик Хелт" ЕООД за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД) на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи към дружеството.

ДДД услугите се извършват от правоспособни лица за борба с вредители, съгласно изискванията на Наредба № 3/24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация, като същите включват обработки срещу:

  • Преносители, причинители и вредни организми за здравето на човека;
  • Хлебарки, мравки, бълхи, молци, комари, дървеници, дрешни въшки и др.
  • Гризачи;

Обработките се извършват по график от правоспособни лица за борба с вредители. При повишаване на температурните климатични условия, се благоприятства бързото развитие на инсекти, като при необходимост “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД осигурява допълнителни третирания в рамките на определените площи и превозните средства.

 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Debug: ??x??