Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

"БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен контрол срещу вредители има сключен договор с фирмите „ДДД - 1” ООД и "Ес Енд Кей Паблик Хелт" ЕООД за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД) на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи към дружеството.

ДДД услугите се извършват от правоспособни лица за борба с вредители, съгласно изискванията на Наредба № 3/24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация, като същите включват обработки срещу:

  • Преносители, причинители и вредни организми за здравето на човека;
  • Хлебарки, мравки, бълхи, молци, комари, дървеници, дрешни въшки и др.
  • Гризачи;

Обработките се извършват по график от правоспособни лица за борба с вредители. При повишаване на температурните климатични условия, се благоприятства бързото развитие на инсекти, като при необходимост “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД осигурява допълнителни третирания в рамките на определените площи и превозните средства.

 

Новини

Полезно от БДЖ

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Debug: ??x??