Периодично индикативно обявление за обществена поръчка с предмет: „Извършване на капитален ремонт на 5 броя електрически локомотиви в експлоатация с №№ 44 169; 45 173; 45 175; 45 176; 44 185”

 

Периодично индикативно обявление за обществена поръчка с предмет: „Извършване на капитален ремонт на 5 броя електрически локомотиви в експлоатация  с №№ 44 169; 45 173; 45 175; 45 176; 44 185

Debug: ??x??