Периодично индикативно обявление за обществена поръчка с предмет: „Извършване на капитален ремонт на 5 броя електрически локомотиви с номера №№ 44 137; 44 140; 44 151; 44 155; 45 192”

 

Периодично индикативно обявление за обществена поръчка с предмет: „Извършване на капитален ремонт на 5 броя електрически локомотиви с номера №№ 44 137; 44 140; 44 151; 44 155; 45 192”

Debug: ??x??