№ 01605-2017-0003 „Доставка на гориво за дизелови двигатели за тригодишен период”. Процедура на договаряне без предварителна покана за участие по ЗОП, открита с Решение №6 /03.02.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 03.02.2017 г.

 

Решение №6/03.02.2017 г. за откриване на процедурата

06.02.2017 г.

Решение №2/06.02.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД за прекратяване на обществената поръчка

 

24.02.2017 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги /прекратяване на процедурата/

Debug: ??x??