№ 01605-2017-0003 „Доставка на гориво за дизелови двигатели за тригодишен период”. Процедура на договаряне без предварителна покана за участие по ЗОП, открита с Решение №6 /03.02.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 03.02.2017 г.

 

Решение №6/03.02.2017 г. за откриване на процедурата

06.02.2017 г.

Решение №2/06.02.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД за прекратяване на обществената поръчка

 

24.02.2017 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги /прекратяване на процедурата/

Новини

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Debug: ??x??