01605-2017-0006 ”Доставка на 48 бр. необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за електрически локомотиви серии 44 и 45”, процедура чрез пряко договаряне по ЗОП, открита с решение № 9/28.02.2017 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението е с уникален номер 774649 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 28.02.2017 г.

 

Решение за откриване на процедурата 

Технически изисквания за „Доставка на необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за ТПС на „БДЖ – Пътнически превози”ЕООД, в съответствие с изискванията на UIC 810 – 1 и UIC – 2 .

Документация

 

09.03.2017г.

Доклад по чл.67, ал.6 от ППЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП и чл.103, ал.3 от ЗОП”

„Решение №7/09.03.2017г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

 

14.03.2017 г.

1.  Договор №54/10.03.2017 г.
2.  Обявление за възложена поръчка  - комунални услуги

 

20.04.2017 г.

1.  “Становище за осъществен контрол чл.233 от ЗОП”

 

28.04.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР

 

Новини

Полезно от БДЖ

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Debug: ??x??