№ 01605-2017-0015 „Доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен състав /ПЖПС/ на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за период от една година”, за втората година от действието на рамково споразумение № 42/17.03.2016 г. Процедура на договаряне без обявление по ЗОП, открита с Решение №19/11.04.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, Публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 11.04.2017 г.

 

„Решение № 19/11.04.2017 г. за откриване на процедурата”

„Покана за участие №03-10-61/11.04.17 г.”

„Приложения към поканата за участие №03-10-61/11.04.17 г.”

„Покана за участие №03-10-62/11.04.17 г.”

„Приложения към поканата за участие №03-10-62/11.04.17 г.”

 

25.05.2017 г.

„Доклад на комисията по чл.92а, ал.5 от ЗОП”

 „Решение № 15/25.05.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

 

21.07.2017 г.

„Договор №159/10.07.2017 г.”

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

„Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие”

Новини

Полезно от БДЖ

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Debug: ??x??