№ 01605-2017-0015 „Доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен състав /ПЖПС/ на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за период от една година”, за втората година от действието на рамково споразумение № 42/17.03.2016 г. Процедура на договаряне без обявление по ЗОП, открита с Решение №19/11.04.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, Публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 11.04.2017 г.

 

„Решение № 19/11.04.2017 г. за откриване на процедурата”

„Покана за участие №03-10-61/11.04.17 г.”

„Приложения към поканата за участие №03-10-61/11.04.17 г.”

„Покана за участие №03-10-62/11.04.17 г.”

„Приложения към поканата за участие №03-10-62/11.04.17 г.”

 

25.05.2017 г.

„Доклад на комисията по чл.92а, ал.5 от ЗОП”

 „Решение № 15/25.05.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

 

21.07.2017 г.

„Договор №159/10.07.2017 г.”

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

„Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие”

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Debug: ??x??