УНП в РОП № 01605-2017-0029 „Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за три години, за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД”, процедура на Договаряне без предварителна покана за участие по ЗОП, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 03.11.2017 г.

 

 

  1. Решение за откриване на процедурата № 36 /03.11.2017 г.
  2. Документация за участие

 

24.11.2017 г.

Решение за промяна № 6/24.11.2017 г.

Документация за участие.

Новини

Полезно от БДЖ

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??