УНП в РОП № 01605-2017-0029 „Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за три години, за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД”, процедура на Договаряне без предварителна покана за участие по ЗОП, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 03.11.2017 г.

 

 

  1. Решение за откриване на процедурата № 36 /03.11.2017 г.
  2. Документация за участие

 

24.11.2017 г.

Решение за промяна № 6/24.11.2017 г.

Документация за участие.

 

22.01.2018г.

1.  Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

2. Договор № 9/05.01.2018 г.

Новини

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??