УНП в РОП № 01605-2017-0029 „Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за три години, за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД”, процедура на Договаряне без предварителна покана за участие по ЗОП, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 03.11.2017 г.

 

 

  1. Решение за откриване на процедурата № 36 /03.11.2017 г.
  2. Документация за участие

 

24.11.2017 г.

Решение за промяна № 6/24.11.2017 г.

Документация за участие.

 

22.01.2018г.

1.  Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

2. Договор № 9/05.01.2018 г.

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Debug: ??x??