Доставка на големи зъбни колела /ГЗК/ и малки зъбни колела /МЗК/ за колоосните редуктори на електрически локомотиви серии 44 и 45, за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период", открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 14/07.08.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Решението е под уникален № 01605-2015-0013 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувано на 07.08.2015 г.

 

Решение за откриване на процедурата

Обявление

Документи за участие:

1. Документация за участие.

2. Чертежи.

 

06.10.2015 г.

Протокол № 1 от 11.09.2015 г.

Протокол № 2 от 02.10.2015 г.

 

08.12.2015 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

21.12.2015г.

Окончателен протокол по чл. 72 във връзка с чл. 68 и сл. от ЗОП от 16.12.2015

Решение № 23/21.12.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

12.01.2016 г.

Решение № 1/12.01.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедурата за обособени позиции № 1 и № 4

 

02.02.2016 г.

Договор № 18 от 02.02.2016 г.
Чертеж_1_64E16-15;
Чертеж_2_76E16-7.

 

10.02.2016 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

 

05.08.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка №18/ 02.02.2016 г.

 

 

Новини

Полезно от БДЖ

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Debug: ??x??