Доставка на лагери за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД за едногодишен период”, открита процедура по ЗОП, открита с решение № 6/08.02.2016 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2016-0005 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 08.02.2016 г.

 

 

Решение № 6/08.02.2016 г. за откриване на процедурата

Обявление за обществена поръчка

Технически изисквания за доставка на лагери за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период

Техническа спецификация за доставка на буксови лагери за пътнически и товарни вагони ТО-ТС-03.01.01.03-2014/01

Спецификация за доставка на лагери за дизелови и електрически локомотиви, електрически мотрисни влакове (ЕМВ), дизелови мотрисни влакове (ДМВ), пътнически вагони и с общо предназначение за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период

Документация за участие

 

12.05.2016 г.

Протокол №1 от 22.03.2016 г.

Протокол №2 от 04.05.2016 г.

 

 

 

21.06.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

22.07.2016 г.

„Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП”

„Решение № 18/22.07.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител, за обособена позиция №2.

 

Решение № 15/22.07.2016 г.  на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедурата за обособена позиция №3

 

 Решение № 16/22.07.2016 г.  на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедурата за обособени позиции №1, 4, 5 и 6

 

25.08.2016 г.

Договор №183/18.08.2016 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

 

19.01.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР

 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Debug: ??x??