№ 01605-2018-0016 „Доставка на масла и смазки за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД за тригодишен период”. Процедура на договаряне без предварителна покана за участие по ЗОП, открита с Решение № 28/30.10.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 30.10.2018 г.

30.10.2018 г.

 

„Решение № 28/30.10.2018 г. за откриване на процедурата”

 

„Спецификация № 5/30.10.2018 г.”

 

„Проект на договор”

 

07.01.2019 г.

„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, изпратено за публикуване в РОП на АОП и ОВЕС на дата 03.01.2019 г.” 

„Борсов договор №924/19.12.2018 г.(№338 на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД), за обособени позиции №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18 и №19” 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Debug: ??x??