№ 01605-2018-0016 „Доставка на масла и смазки за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД за тригодишен период”. Процедура на договаряне без предварителна покана за участие по ЗОП, открита с Решение № 28/30.10.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 30.10.2018 г.

30.10.2018 г.

 

„Решение № 28/30.10.2018 г. за откриване на процедурата”

 

„Спецификация № 5/30.10.2018 г.”

 

„Проект на договор”

 

 

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??