Доставка на настолни компютри нисък и висок клас, монитори и преносими компютри за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, открита процедура по ЗОП, открита с решение №5/26.01.2016 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2016-0003 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 26.01.2016 г.

 

Решение №5/26.01.2016г. за откриване на процедурата

Обявление за обществена поръчка

Технически изисквания за доставка на настолни компютри нисък и висок клас, монитори и преносими компютри за нуждите на поделенията и централно управление на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД;

Документация за участие

 

10.02.2016 г. 

1.Решение №2/10.02.2016г. за прекратяване на процедурата

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Debug: ??x??