Доставка на настолни компютри нисък и висок клас, монитори и преносими компютри за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, открита процедура по ЗОП, открита с решение №5/26.01.2016 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2016-0003 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 26.01.2016 г.

 

Решение №5/26.01.2016г. за откриване на процедурата

Обявление за обществена поръчка

Технически изисквания за доставка на настолни компютри нисък и висок клас, монитори и преносими компютри за нуждите на поделенията и централно управление на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД;

Документация за участие

 

10.02.2016 г. 

1.Решение №2/10.02.2016г. за прекратяване на процедурата

Новини

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Debug: ??x??