УНП в РОП № 01605-2017-0030 “Доставка на природен газ за отопление за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за 5 /пет/ години”. Процедура на договаряне без предварителна покана за участие по ЗОП, открита с Решение №37/15.11.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 15.11.2017г.

 

Решение №37/15.11.2017 г. за откриване на процедурата

 

29.12.2017 г.
„Становище за осъществен контрол по чл.233 от ЗОП”

Новини

Полезно от БДЖ

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Debug: ??x??