01605-2016-0021 „Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за безплатна храна по смисъла на Наредба №11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, за правоимащия персонал от „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД за eдна година” за втората година от действието на рамково споразумение №190/16.11.2015 г. Процедурата се провежда на основание чл.103, ал.2, т.10 от ЗОП (отм.), въз основа на сключено рамково споразумение № 190/16.11.2015 г. Процедурата на договаряне без обявление по ЗОП(отм.) е открита с Решение №35/25.08.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 25.08.2016 г.

 

Решение №35/25.08.2016 г. за откриване на процедурата

Покана за участие

Приложения към поканата за участие

 

10.10.16 г.

„Доклад на комисията по чл.92а, ал.5 от ЗОП /отм./”
„Решение №24/10.10.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка” 

 

11.11.2016 Г.
Договор №238/31.10.2016 г.

 

23.11.2016 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

 

26.05.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Debug: ??x??