Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за персонала от „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за период от една година.” Процедурата се провежда на основание чл.103, ал.2, т.10 от ЗОП, въз основа на сключено рамково споразумение № 114/27.07.2015 г. Процедурата на договаряне без обявление по ЗОП е открита с Решение № 17/20.08.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с уникален номер 01605-2015-0014, на сайта им с дата: 20.08.2015 г.

 

Решение №17/20.08.2015 г. за откриване на процедурата

 

Покана за участие

 

Приложения към поканата за участие

 

07.10.15 г.

Доклад на комисията по чл.92а, ал.5 от ЗОП

Решение № 17/07.10.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

 

27.11.15 г.

Договор №193/19.11.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

 

07.12.16 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР

 

Новини

Полезно от БДЖ

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Debug: ??x??