Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за персонала от „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за период от една година.” Процедурата се провежда на основание чл.103, ал.2, т.10 от ЗОП, въз основа на сключено рамково споразумение № 114/27.07.2015 г. Процедурата на договаряне без обявление по ЗОП е открита с Решение № 17/20.08.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с уникален номер 01605-2015-0014, на сайта им с дата: 20.08.2015 г.

 

Решение №17/20.08.2015 г. за откриване на процедурата

 

Покана за участие

 

Приложения към поканата за участие

 

07.10.15 г.

Доклад на комисията по чл.92а, ал.5 от ЗОП

Решение № 17/07.10.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

 

27.11.15 г.

Договор №193/19.11.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

 

07.12.16 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР

 

Новини

Полезно от БДЖ

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Debug: ??x??