№ 01605-2019-0004 „Пране на спално бельо, одеяла и пердета за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за период от 2 /две/ години за региони София, Бургас и Пловдив”. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение №5/14.02.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 14.02.2019г.

 

14.02.2019 г.

„Решение №5/14.02.2019г. за откриване на процедурата”

„Обявление за поръчка – комунални услуги”

„Условия за участие в процедура публично състезание по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата” 

„Технически изисквания за пране на спално бельо, одеяла и пердета за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”

„Техническа спецификация на видовете и количествата пране по обособени позиции в обеки на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД” 

„Проект на договор”

„Образци на документи”

 

20.03.2019 г.

„Протокол №1 от 12.03.2019г.”

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Debug: ??x??