№01605-2018-0019 „Ремонт на 6 броя силови модули тип SIBAC BB AC-1800W на тягов изправител на електрически мотрисни влакове, серия 30/31”, процедура на пряко договаряне по ЗОП, открита с Решение № 33/12.11.2018г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 12.11.2018г.

 

12.11.2018г.

Решение №33/12.11.2018г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за откриване на процедурата

Новини

Полезно от БДЖ

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Debug: ??x??