№ 01605-2018-0021 „Ремонт на тягов трансформатор с № 0953498 за електрически локомотиви серия 44 и 45”, процедура на пряко договаряне по ЗОП, открита с Решение № 35/13.12.2018г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 13.12.2018г.

 

Решение №35/13.12.2018г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за откриване на процедурата

 

14.01.2019г.

 

Договор №1/03.01.2019г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Debug: ??x??