№ 01605-2018-0021 „Ремонт на тягов трансформатор с № 0953498 за електрически локомотиви серия 44 и 45”, процедура на пряко договаряне по ЗОП, открита с Решение № 35/13.12.2018г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 13.12.2018г.

 

Решение №35/13.12.2018г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за откриване на процедурата

 

14.01.2019г.

 

Договор №1/03.01.2019г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Debug: ??x??