Сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен състав /ПЖПС/ на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД за период от три години”, открита процедура по ЗОП, открита с решение № 21/16.09.2015 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2015-0018 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 16.09.2015 г.

 

Решение № 21/16.09.2015 г. за откриване на процедурата

Обявление за обществена поръчка

Техническа спецификация ТО-ТС-03.09.01-2013/1 за доставка на чугунени калодки тип Р10 за „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ-Товарни превози” ЕООД (Р10-250, Р10-320 и Р10-250Т).

Документация за участие

 

25.11.15 г.

Протокол №1 от 27.10.2015 г.

Протокол №2 от 18.11.2015 г.

 

 

06.01.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

01.02.2016 г.

Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП

Решение № 2/01.02.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на потенциални изпълнители в открита процедура по ЗОП за сключване на рамково споразумение

 

21.03.2016 г.

„Рамково споразумение №42/17.03.2016 г.”

„Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие”

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Debug: ??x??