„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Доставка на четири броя мултимедиен проектор за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”

 

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане

 

 Приложение №1 – Технически изисквания за мултимедийни проектори за провеждане на презентации.

   

Debug: ??x??