„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Застрахователна услуга чрез сключване на застраховка за риск „Трудова злополука” за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”

 

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане

 

 Приложение №1 – Техническа спецификация  за договор с предмет: Задължителна застраховка на работниците от  „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД , подлежащи на застраховане за риск „Трудова злополука”

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??