„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Доставка на уред за измерване на осветеност – светломер (луксметър) „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”

 

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане

 

    Приложение №1 –Спецификация за доставка на светломер (луксметър)  за нуждите на  „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД 

 

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на оферти

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??