„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: : Абонаментно санитарно обслужване на мобилни химически тоалетни с мивка за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”

 

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане

 

   Приложение №1 –Технически изисквания за абонаментно санитарно обслужване на 6 броя мобилни химически тоалетни с мивка за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

Debug: ??x??