„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Доставка на ленти за скоростомери, тип RT, система „HASLER”, за нуждите на локомотивните депа на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД” за период от една година

 

 

1.  Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане

2. Приложение №1 - Технически изисквания към регистрираща лента за скоростомери „HASLER”   

 

 

 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Debug: ??x??