„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: : „Доставка на химикали, реактиви, лабораторна стъклария и порцелан за работата на химическите лаборатории“ на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”

1.      Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане;

 

2.      Приложение №1 – Технически изисквания за химикали, стъклария и консумативи;

 

3.      Приложение №2 - Обобщени количества за доставка на химикали, реактиви, лабораторна стъклария и порцелан за работата на химическите лаборатории за период от една година

Debug: ??x??