Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Доставка на химикали, реактиви, лабораторна стъклария и порцелан за работата на химическите лаборатории“ на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на оферти до 12.07.2019г.(вкл.)

1.      Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане;

 

2.      Приложение №1 – Технически изисквания за химикали, стъклария и консумативи;

 

3.      Приложение №2 - Обобщени количества за доставка на химикали, реактиви, лабораторна стъклария и порцелан за работата на химическите лаборатории за период от една година

 

         Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на оферти

 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Debug: ??x??