„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: : "Доставка на товарен автомобил N3, дизелов, след 2000г. за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”

  1. Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане;

 

  1. Приложение №1 – Техническа спецификация за доставка на товарен автомобил;

 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Debug: ??x??