„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: : „Доставка на спално бельо за нуждите на поделенията на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД . Срок за предоставяне на оферти до 15.07.2019г. (вкл.)

 1. Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане

 2. Приложение №1 – Техническа спецификация за доставка на спално бельо за нуждите на поделенията на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД  

 3. Проект на договор

 

 

 

 

 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Debug: ??x??