„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: : „Доставка на спално бельо за нуждите на поделенията на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД . Срок за предоставяне на оферти до 15.07.2019г. (вкл.)

 1. Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане

 2. Приложение №1 – Техническа спецификация за доставка на спално бельо за нуждите на поделенията на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД  

 3. Проект на договор

 

 

 

 

 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Debug: ??x??