„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: : „Ремонт на карданен вал LDH 1250 от дизелов локомотив серия 55“. Срок за предоставяне на оферти до 15.07.2019г. (вкл.)

  1. Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане
  1. Приложение №1 – Техническа спецификация  

 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Debug: ??x??