„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Доставка на фреон R134a’’ за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Срок за предоставяне на оферти до 11.07.2019г. (вкл.)

1. Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане;

 

2. Техническа спецификация за доставка на фреон ‘’ R134a’’– Приложение № 1

 

Разяснение във връзка с постъпило запитване относно покана за оферти с №03-07-519/02.07.2019г. 

 

 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Debug: ??x??