„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Доставка на метални контейнери с уши за пломби, пломбис поредна уникална номерация за взимане на проби при доставка на течните горива за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД . Срока за предоставяне на оферти е до 27.08.2019г. (вкл.)

 

 

1.      Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане;

 

2.      Технически изисквания за доставка на метални контейнери и пломби – Приложение № 1

 

3.      Ценово предложение образец – Приложение №2.

 

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на оферти

 

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на оферти

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Debug: ??x??