Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Изработка и монтаж на релеен блок за управление на влаковото отопление на локомотиви серия 07 100”. Срок за предоставяне на оферти до 30.09.2019г. (вкл.)

 

       1. Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане  

      2. Приложение №1– Техническо задание за изработка и монтаж на релеен блок за управление на влаковото отопление на локомотиви серия 07 100

       3. Приложение №2 – Образец на техническо и ценово предложение

       4. Проект на договор

Debug: ??x??