„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП” с предмет: „Изграждане на 100 л.м. ограда по северната граница на недвижим имот с идентификатор 68134.614.1, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, ППП София, находящ се на в гр. София, район Подуяне, ж.к. „Суха река”, ул. „Железни врата”. Срок за предоставяне на оферти до 09.09.2019г. (вкл.)

  1. Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане;

 

  1. Технически изисквания -Приложение № 1; 

 

  1. Проект на договор  -Приложение № 2;

 

  1. Техническо и ценово предложение образец – Приложение №3;

 

  1. Чертеж на елемент от  оградата – Приложение №4.

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Debug: ??x??