„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Доставка на резервни части и извършване на услуга „Хонинговане на цилиндрови блокове” за въздушен компресор тип „К 200”, монтирани в електрически тягов подвижен състав серия 40 000 и въздушни компресори тип „℈К 7В” от електрически мотрисни влакове серия 32 000 на „БДЖ – ПП” ЕООД”. Срок за предоставяне на оферти до 24.09.2019г. (вкл.)

 1. Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане;

 

 1. Техническа спецификация - Приложение №1 ;

 

 1. Чертеж № 2017 01 201- Приложение №2;

 

 1. Чертеж № 2017 01 20 - Приложение №3;

 

 1. Чертеж № К200-06-114 - Приложение №4;

 

 1. Чертеж № ЭК4.03.019-3 - Приложение №5;

 

 1. Чертеж № 68Е101-400 - Приложение №6;

 

 1. Чертеж № 68Е101-400 - Приложение №7;

 

 1. Чертеж № А70-011Э - Приложение №8;

 

 1. Чертеж № А70-008Э - Приложение №9;

 

 1. Техническо и ценово предложение образец – Приложение №10;

 

 1. Проект на договор  -Приложение № 11.
Debug: ??x??