„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет:„Доставка на фолио за ламиниране на жп и абонаментни карти” за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД“. Срок за предоставяне на оферти до 25.09.2019г. (вкл.)

  1. Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане;

 

  1. Техническите изисквания за  доставка на фолио за ламиниране на жп и абонаментни карти” за нуждите на „БДЖ-Пътнически  превози” ЕООД“ – Приложение №1;

 

 

  1. Техническо и ценово предложение образец – Приложение №2;

 

  1. Проект на договор– Приложение №3.
Debug: ??x??