„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП” с предмет: „Ремонт на ЖП път във Вагонно депо – ВРУ Варна и Локомотивно депо Варна за нуждите на Поделение за пътнически превози Горна Оряховица“. Срок за предоставяне на оферти до 30.09.2019г. (вкл.)

  1. Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане;

 

  1. Техническо задание за „Ремонт на ЖП път във Вагонно депо –ВРУ Варна и Локомотивно депо Варна за нуждите на Поделение за пътнически превози Горна Оряховица с материали, предоставени от Поделение за пътнически превози Горна Оряховица - Приложение №1;

 

  1. Техническо и ценово предложение образец – Приложение №2;

 

  1. Проект на договор  -Приложение № 3.

 

Debug: ??x??