„Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП” с предмет: "Ремонт сграда Превозна служба Бургас " към ППП Пловдив, град Бургас, ул."Иван Вазов" № 6. Срок за предоставяне на оферти до 27.11.2019г. (вкл.)

  1. Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане;

 

  1. Техническо задание и спецификации - Приложение №1 ;

 

  1. Техническо и ценово предложение образец – Приложение №2;

 

  1. Проект на договор– Приложение №3.
Debug: ??x??