„Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Предаване на неопасни отпадъци от стъкло, излезли от употреба гуми и спирачни накладки с неопасен характер, образувани от дейността на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД”, делима на три обособени позиции. Срок за предоставяне на оферти до 28.10.2019г. (вкл.)

  1. Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане.
  2. Спецификация за предаване на неопасни отпадъци от стъкло, излезли от употреба гуми и спирачни накладки с неопасен характер, образувани  от дейността на „БДЖ Пътнически превози” ЕООД ”  – Приложение №1;
  3. Техническо и ценово предложение образец – Приложение №2;
  4. Проект на договор– Приложение №3.

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на оферти

Debug: ??x??